EMAPI.Router.RoadParams

Klasa parametrów dróg odpowiedniego typu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.

Podsumowanie
EMAPI.Router.RoadParamsKlasa parametrów dróg odpowiedniego typu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Properties
roadType{String} Typ drogi.
use{Boolean} Informacja o wykorzystywaniu dróg danego typu podczas wyznaczania trasy (domyślnie true).
speed{Float} Srednia prędkość w km/h przejazdu drogami danego typu (domyślnie 0).
combustion{Float} Średnie zużycie paliwa w l/100 km podczas podróży drogami danego typu (domyślnie 0).
toll{Float} Koszt viaTOLL za km.
Functions
EMAPI.Router.RoadParamsKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RoadParams.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RoadParams.

Properties

roadType

{String} Typ drogi.

 • Highway (autostrada)
 • Speedway (droga ekspresowa)
 • NationalRoad (droga krajowa)
 • RegionalRoad (droga wojewódzka)
 • LocalRoad (droga lokalna/powiatowa)
 • OtherRoad (droga utwardzona niskiej kategorii/gminna)
 • UnpavedRoad (droga gruntowa)
 • VehicularStreet (ulica przejazdowa)
 • MainStreet (ulica główna)
 • OtherStreet (ulica zwykła)
 • Ferry (przeprawa promowa)
 • HighwayInBUA (autostrada będąca ulicą w terenie zabudowanym)
 • SpeedwayInBUA (droga ekspresowa będąca ulicą w terenie zabudowanym)
 • NationalRoadInBUA (droga krajowa będąca ulicą w terenie zabudowanym)
 • RegionalRoadInBUA (droga wojewódzka będąca ulicą w terenie zabudowanym)

use

{Boolean} Informacja o wykorzystywaniu dróg danego typu podczas wyznaczania trasy (domyślnie true).

speed

{Float} Srednia prędkość w km/h przejazdu drogami danego typu (domyślnie 0).

combustion

{Float} Średnie zużycie paliwa w l/100 km podczas podróży drogami danego typu (domyślnie 0).

toll

{Float} Koszt viaTOLL za km.

Functions

EMAPI.Router.RoadParams

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RoadParams.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RoadParams.

destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RoadParams.
Close