EMAPI.ClusterLayer

Dodatkowa warstwa obiektów grupowanych nakładana na mapę.  Obiekty umieszczane w warstwie są instancjami klas pochodnych klasy EMAPI.Object.PointObject.

Podsumowanie
EMAPI.ClusterLayerDodatkowa warstwa obiektów grupowanych nakładana na mapę.
Functions
EMAPI.ClusterLayerKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ClusterLayer.
addObjectsDodaje nowe obiekty do warstwy.
removeObjectsUsuwa obiekty z warstwy.
clearObjectsUsuwa wszystkie obiekty z warstwy.
setMapUmieszcza warstwę na mapie.
setVisibilityUstawia widoczność warstwy na mapie.
countZwraca liczbę obiektów w warstwie.
getBoundsZwraca współrzędne geograficzne prostokąta mapy, który obejmuje wszystkie obiekty warstwy.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.ClusterLayer.

Functions

EMAPI.ClusterLayer

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ClusterLayer.

Parametry

name{String} Nazwa warstwy.
options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy, np. iconCreateFunction (nazwa własnej funkcji generującej ikony grupujące klasy EMAPI.Icon), showCoverageOnHover (zaznaczanie na mapie obszarów zasięgu ikon grupujących).

addObjects

addObjects: function(a)

Dodaje nowe obiekty do warstwy.

Parametry

objects{Array(EMAPI.Object.PointObject)} Lista obiektów, które mają być umieszczone na warstwie.

removeObjects

removeObjects: function(a)

Usuwa obiekty z warstwy.

Parametry

objects{Array(EMAPI.Object.PointObject)} Lista obiektów, które mają być usunięte z warstwy.

clearObjects

clearObjects: function()

Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.

setMap

setMap: function(map)

Umieszcza warstwę na mapie.

Parametry

map{EMAPI.Map} Instancja mapy, na której umieszczona ma być warstwa.

setVisibility

setVisibility: function(visibility)

Ustawia widoczność warstwy na mapie.

Parametry

visibility{Boolean} Widoczność warstwy.

count

count:function()

Zwraca liczbę obiektów w warstwie.

Wynik

{Integer} Liczba obiektów warstwy.

getBounds

getBounds: function ()

Zwraca współrzędne geograficzne prostokąta mapy, który obejmuje wszystkie obiekty warstwy.

Wynik

{EMAPI.Bounds} Obiekt typu EMAPI.Bounds reprezentujący zakres mapy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.ClusterLayer.

addObjects: function(a)
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
removeObjects: function(a)
Usuwa obiekty z warstwy.
clearObjects: function()
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
setMap: function(map)
Umieszcza warstwę na mapie.
setVisibility: function(visibility)
Ustawia widoczność warstwy na mapie.
count:function()
Zwraca liczbę obiektów w warstwie.
getBounds: function ()
Zwraca współrzędne geograficzne prostokąta mapy, który obejmuje wszystkie obiekty warstwy.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ClusterLayer.
Klasa obiektów punktowych umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa ikon grupujących umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.ClusterLayer}.
Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Instancje tej klasy reprezentują prostokąty ograniczające mapę.
Close