EMAPI.VectorLayer

Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.  Obiekty umieszczane w warstwie są instancjami klas pochodnych klasy EMAPI.Object.

Podsumowanie
EMAPI.VectorLayerDodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Functions
EMAPI.VectorLayerKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.VectorLayer.
addObjectsDodaje nowe obiekty do warstwy.
bringToFrontPrzenosi warstwę na wierzch wyświetlanych warstw.
removeObjectsUsuwa obiekty z warstwy.
clearObjectsUsuwa wszystkie obiekty z warstwy.
setMapUmieszcza warstwę na mapie.
setVisibilityUstawia widoczność warstwy na mapie.
countZwraca liczbę obiektów w warstwie.
getBoundsZwraca współrzędne geograficzne prostokąta mapy, który obejmuje wszystkie obiekty warstwy.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.

Functions

EMAPI.VectorLayer

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.VectorLayer.

Parametry

name{String} Nazwa warstwy.

addObjects

addObjects: function(objects)

Dodaje nowe obiekty do warstwy.

Parametry

objects{Array(EMAPI.Object)} Lista obiektów, które mają być umieszczone na warstwie.

bringToFront

bringToFront: function ()

Przenosi warstwę na wierzch wyświetlanych warstw.

removeObjects

removeObjects: function(objects)

Usuwa obiekty z warstwy.

Parametry

objects{Array(EMAPI.Object)} Lista obiektów, które mają być usunięte z warstwy.

clearObjects

clearObjects: function()

Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.

setMap

setMap: function(map)

Umieszcza warstwę na mapie.

Parametry

map{EMAPI.Map} Instancja mapy, na której umieszczona ma być warstwa.

setVisibility

setVisibility: function(visibility)

Ustawia widoczność warstwy na mapie.

Parametry

visibility{Boolean} Widoczność warstwy.

count

count:function()

Zwraca liczbę obiektów w warstwie.

Wynik

{Integer} Liczba obiektów warstwy.

getBounds

getBounds: function ()

Zwraca współrzędne geograficzne prostokąta mapy, który obejmuje wszystkie obiekty warstwy.

Wynik

{EMAPI.Bounds} Obiekt typu EMAPI.Bounds reprezentujący zakres mapy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.

addObjects: function(objects)
Dodaje nowe obiekty do warstwy.
bringToFront: function ()
Przenosi warstwę na wierzch wyświetlanych warstw.
removeObjects: function(objects)
Usuwa obiekty z warstwy.
clearObjects: function()
Usuwa wszystkie obiekty z warstwy.
setMap: function(map)
Umieszcza warstwę na mapie.
setVisibility: function(visibility)
Ustawia widoczność warstwy na mapie.
count:function()
Zwraca liczbę obiektów w warstwie.
getBounds: function ()
Zwraca współrzędne geograficzne prostokąta mapy, który obejmuje wszystkie obiekty warstwy.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.VectorLayer.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Instancje tej klasy reprezentują prostokąty ograniczające mapę.
Close