EMAPI.Object.PolygonObject

Klasa obiektów obszarowych (wielokątów) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Dziedziczy z

Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Klasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Close