EMAPI.ArrayObjects

Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.

Podsumowanie
EMAPI.ArrayObjectsKlasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
Functions
EMAPI.ArrayObjectsKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ArrayObjects.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
addItemDodaje nowy element na koniec tablicy.
insertItemWstawia nowy element do tablicy.
setItemZmienia wartość elementu w tablicy.
removeItemUsuwa element z tablicy.
removeItemsUsuwa wszystkie elementy z tablicy.
moveItemZmienia położenie elementu w tablicy.
itemZwraca obiekt znajdujący się na podanej pozycji w tablicy.
countZwraca liczbę obiektów znajdujących się w tablicy.

Functions

EMAPI.ArrayObjects

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ArrayObjects.

Parameters

objectType{String} Pełna nazwa klasy obiektów przechowywanych w tablicy.
options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.

addItem

addItem: function (options)

Dodaje nowy element na koniec tablicy.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami dodawanego elementu.

insertItem

insertItem: function(options,
index)

Wstawia nowy element do tablicy.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami dodawanego elementu.
index{Integer} Pozycja wstawianego elementu, 0 oznacza wstawienie na początek tablicy.

setItem

setItem: function(options,
index)

Zmienia wartość elementu w tablicy.

Parameters

options{Object} Obiekt z parametrami elementu.
index{Integer} Pozycja zmienianego elementu, 0 oznacza początek tablicy.

removeItem

removeItem: function(index)

Usuwa element z tablicy.

Parameters

index{Integer} Pozycja usuwanego elementu, 0 oznacza początek tablicy.

removeItems

removeItems: function (destroy)

Usuwa wszystkie elementy z tablicy.

Parameters

index{Boolean} Opcja niszczenia usuwanych obiektów.

moveItem

moveItem: function (from,
to)

Zmienia położenie elementu w tablicy.

Parameters

from{Integer} Pozycja przenoszonego elementu, 0 oznacza początek tablicy.
to{Integer} Nowa pozycja przenoszonego elementu, 0 oznacza początek tablicy.

item

item: function(i)

Zwraca obiekt znajdujący się na podanej pozycji w tablicy.

Parametry

i{Integer} Pozycja elementu.

Wynik

{Object} Element tablicy.

count

count : function()

Zwraca liczbę obiektów znajdujących się w tablicy.

Wynik

{Integer} Liczba elementów tablicy.

destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
addItem: function (options)
Dodaje nowy element na koniec tablicy.
insertItem: function(options,
index)
Wstawia nowy element do tablicy.
setItem: function(options,
index)
Zmienia wartość elementu w tablicy.
removeItem: function(index)
Usuwa element z tablicy.
removeItems: function (destroy)
Usuwa wszystkie elementy z tablicy.
moveItem: function (from,
to)
Zmienia położenie elementu w tablicy.
item: function(i)
Zwraca obiekt znajdujący się na podanej pozycji w tablicy.
count : function()
Zwraca liczbę obiektów znajdujących się w tablicy.
Close