EMAPI.Pixel

Klasa reprezentująca punkt ekranowy.

Podsumowanie
EMAPI.PixelKlasa reprezentująca punkt ekranowy.
Properties
x{Float} Współrzędna x punktu.
y{Float} Współrzędna y punktu.
Functions
EMAPI.PixelKonstruktor nowej instancji punktu ekranowego.
toStringZwraca współrzedne punktu w formie tekstowej.
cloneTworzy kopię punktu ekranowego.
equalsPorównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.
addTworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
offsetTworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o współrzędne podanego punktu.

Properties

x

{Float} Współrzędna x punktu.

y

{Float} Współrzędna y punktu.

Functions

EMAPI.Pixel

Konstruktor nowej instancji punktu ekranowego.

Parametry

x{Float} Współrzędna x punktu.
y{Float} Współrzędna y punktu.

toString

toString:function()

Zwraca współrzedne punktu w formie tekstowej.

Wynik

{String} Tekstowa reprezentacja obiektu EMAPI.Pixel (np.  “x=200.4,y=242.2”).

clone

clone:function()

Tworzy kopię punktu ekranowego.

Wynik

{EMAPI.Pixel} Nowy obiekt klasy EMAPI.Pixel z identycznymi współrzędnymi.

equals

equals:function(px)

Porównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.

Parametry

px{EMAPI.Pixel} Punkt do porównania z aktualnym.

Wynik

{Boolean} Informacja czy punkty są identyczne.

add

add:function(x,
y)

Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.

Parametry

x{Float} Przesunięcie współrzędnej x.
y{Float} Przesunięcie współrzędnej y.

Wynik

{EMAPI.Pixel} Nowy przesunięty obiekt EMAPI.Pixel.

offset

offset:function(px)

Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o współrzędne podanego punktu.

Parametry

px{EMAPI.Pixel} Przesunięcie współrzędnych.

Wynik

{EMAPI.Pixel} Nowy przesunięty obiekt EMAPI.Pixel.

toString:function()
Zwraca współrzedne punktu w formie tekstowej.
clone:function()
Tworzy kopię punktu ekranowego.
equals:function(px)
Porównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.
add:function(x,
y)
Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
offset:function(px)
Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o współrzędne podanego punktu.
Konstruktor nowej instancji punktu ekranowego.
Close