EMAPI.CategoryObjects

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie obiektami statycznymi.

Podsumowanie
EMAPI.CategoryObjectsKlasa odpowiedzialna za zarządzanie obiektami statycznymi.
Functions
EMAPI.CategoryObjectsKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.CategoryObjects.
getPOICategoryZwraca wszystkie parametry kategorii obiektów POI.
getUserCategoryZwraca wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.
showCategoryWłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.
hideCategoryWyłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.

Functions

EMAPI.CategoryObjects

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.CategoryObjects.

Parametry

map{EMAPI.Map} Obiekt mapy, na której mają pojawiać się obiekty statyczne.

getPOICategory

getPOICategory: function()

Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów POI.

Wynik

{Array(Object)} Tablica zawierająca parametry kategorii.

getUserCategory

getUserCategory: function()

Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.

Wynik

{Array(Object)} Tablica zawierająca parametry kategorii.

showCategory

showCategory: function(id)

Włącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.

Parametry

id{Integer} Identyfikator kategorii obiektów.

hideCategory

hideCategory: function(id)

Wyłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.

Parametry

id{Integer} Identyfikator kategorii obiektów.
getPOICategory: function()
Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów POI.
getUserCategory: function()
Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.
showCategory: function(id)
Włącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.
hideCategory: function(id)
Wyłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.
Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Close