EMAPI.Size

Instancje tej klasy reprezentują pary szerokość/wysokość.

Podsumowanie
EMAPI.SizeInstancje tej klasy reprezentują pary szerokość/wysokość.
Properties
w{Float} Szerokość.
h{Float} Wysokość.
Functions
EMAPI.SizeKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Size.
toStringZwraca reprezentację tekstową obiektu.
cloneTworzy kopię obiektu.
equalsPorównuje dwa obiekty EMAPI.Size, aktualny z przekazywanym w parametrze.

Properties

w

{Float} Szerokość.

h

{Float} Wysokość.

Functions

EMAPI.Size

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Size.

Parametry

w{Float} Szerokość.
h{Float} Wysokość.

toString

toString:function()

Zwraca reprezentację tekstową obiektu.

Wynik

{String} Reprezentacja tekstowa obiektu EMAPI.Size (np.  “w=55,h=66”).

clone

clone:function()

Tworzy kopię obiektu.

Wynik

{EMAPI.Size} Nowy obiekt EMAPI.Size z identycznymi wartościami w i h.

equals

equals:function(sz)

Porównuje dwa obiekty EMAPI.Size, aktualny z przekazywanym w parametrze.

Parametry

sz{EMAPI.Size} Obiekt do porównania z aktualnym.

Wynik

{Boolean} Informacja czy obiekty są identyczne.

toString:function()
Zwraca reprezentację tekstową obiektu.
clone:function()
Tworzy kopię obiektu.
equals:function(sz)
Porównuje dwa obiekty EMAPI.Size, aktualny z przekazywanym w parametrze.
Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Size.
Close