EMAPI.Object.PolylineObject

Klasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Dziedziczy z

Podsumowanie
EMAPI.Object.PolylineObjectKlasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Properties
lonLat{Array(EMAPI.LonLat)} Lista współrzędnych punktów łamanej.
stroke{Boolean} Informacja o widoczności linii łamanej na mapie (domyślnie true).
strokeColor{String} Heksadecymalny kolor linii łamanej (domyślnie #339933).
strokeOpacity{Float} Poziom przezroczystości linii łamanej z zakresu 0.0-1.0 (domyślnie 1).
strokeWidth{Integer} Szerokość linii łamanej (domyślnie 3).
strokeLinecap{String} Styl zakończenia linii łamanej, jedna z wartości zbioru [butt | round | square] (domyślnie round).
strokeDashstyle{String} Styl linii łamanej, jedna z wartości zbioru [dot | dash | dashdot | longdash | longdashdot | solid] (domyślnie solid).
fillOpacity{Float} Poziom przezroczystości wypełnienia z zakresu 0.0-1.0 (domyślnie 0.9).
fillColor{String} Heksadecymalny kolor wypełnienia (domyślnie #339933).
Functions
EMAPI.Object.PolylineObjectKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
setGeometryUstawia nowe współrzędne łamanej.

Properties

lonLat

{Array(EMAPI.LonLat)} Lista współrzędnych punktów łamanej.

stroke

{Boolean} Informacja o widoczności linii łamanej na mapie (domyślnie true).

strokeColor

{String} Heksadecymalny kolor linii łamanej (domyślnie #339933).

strokeOpacity

{Float} Poziom przezroczystości linii łamanej z zakresu 0.0-1.0 (domyślnie 1).

strokeWidth

{Integer} Szerokość linii łamanej (domyślnie 3).

strokeLinecap

{String} Styl zakończenia linii łamanej, jedna z wartości zbioru [butt | round | square] (domyślnie round).

strokeDashstyle

{String} Styl linii łamanej, jedna z wartości zbioru [dot | dash | dashdot | longdash | longdashdot | solid] (domyślnie solid).

fillOpacity

{Float} Poziom przezroczystości wypełnienia z zakresu 0.0-1.0 (domyślnie 0.9).

fillColor

{String} Heksadecymalny kolor wypełnienia (domyślnie #339933).

Functions

EMAPI.Object.PolylineObject

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PolylineObject.

Parametry

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.
attributes{Object} Obiekt z atrybutami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.

setGeometry

setGeometry: function(geometry)

Ustawia nowe współrzędne łamanej.

Parametry

geometry{Array(EMAPI.LonLat} Lista nowych współrzędnych punktów łamanej.
Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
setGeometry: function(geometry)
Ustawia nowe współrzędne łamanej.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Close