EMAPI.Router.DriverParams

Klasa parametrów kierowcy uwzględnianych podczas wyznaczania tras.

Podsumowanie
EMAPI.Router.DriverParamsKlasa parametrów kierowcy uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Properties
name{String} Nazwa lub nazwisko kierowcy.
journeyStartTime{Float} Godzina rozpoczęcia trasy będąca ułamkową częścią doby, np.
dayWorkTime{Float} Dobowy czas pracy kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
continuousWorkTime{Float} Maksymalny czas jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
breakTime{Float} Czas przerwy po czasie jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
costPerKilometer{Float} Koszt 1 km trasy wykonanego przez kierowcę (domyślnie 0.00).
costPerHour{Float} Koszt 1 godziny pracy kierowcy (domyślnie 0.00).
Functions
EMAPI.Router.DriverParamsKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.DriverParams.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Router.DriverParams.

Properties

name

{String} Nazwa lub nazwisko kierowcy.

journeyStartTime

{Float} Godzina rozpoczęcia trasy będąca ułamkową częścią doby, np.  1/24 oznacza godzinę 01:00:00 (domyślnie 0).

dayWorkTime

{Float} Dobowy czas pracy kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.  1/24 oznacza 01:00:00 (domyślnie 0).

continuousWorkTime

{Float} Maksymalny czas jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.  1/24 oznacza 01:00:00 (domyślnie 0).

breakTime

{Float} Czas przerwy po czasie jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.  1/24 oznacza 01:00:00 (domyślnie 0).

costPerKilometer

{Float} Koszt 1 km trasy wykonanego przez kierowcę (domyślnie 0.00).

costPerHour

{Float} Koszt 1 godziny pracy kierowcy (domyślnie 0.00).

Functions

EMAPI.Router.DriverParams

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.DriverParams.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.DriverParams.

destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.DriverParams.
Close