EMAPI.LonLat

Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.

Podsumowanie
EMAPI.LonLatKlasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Properties
lon{Float} Długość geograficzna (współrzędna x).
lat{Float} Szerokość geograficzna (współrzędna y).
Functions
EMAPI.LonLatKonstruktor nowej instancji punktu geograficznego.
toStringZwraca współrzędne w formie tekstowej.
toShortStringZwraca współrzędne w skróconej formie tekstowej.
cloneTworzy kopię punktu geograficznego.
addTworzy kopię punktu geograficznego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
equalsPorównuje dwa punkty geograficzne, aktualny z przekazywanym w parametrze.
fromStringAlternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.LonLat na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.

Properties

lon

{Float} Długość geograficzna (współrzędna x).

lat

{Float} Szerokość geograficzna (współrzędna y).

Functions

EMAPI.LonLat

Konstruktor nowej instancji punktu geograficznego.

Parametry

lon{Float} Długość geograficzna (współrzędna x).
lat{Float} Szerokość geograficzna (współrzędna y).

toString

toString: function ()

Zwraca współrzędne w formie tekstowej.

Wynik

{String} Tekstowa reprezentacja obiektu EMAPI.LonLat (np.  “lon=5,lat=42”).

toShortString

toShortString:function()

Zwraca współrzędne w skróconej formie tekstowej.

Wynik

{String} Skrócona reprezentacja tekstowa obiektu EMAPI.LonLat (np.  “5, 42”).

clone

clone:function()

Tworzy kopię punktu geograficznego.

Wynik

{EMAPI.LonLat} Nowy obiekt klasy EMAPI.LonLat z identycznymi współrzędnymi.

add

add:function(lon,
lat)

Tworzy kopię punktu geograficznego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.

Parametry

lon{Float} Przesunięcie długości geograficznej.
lat{Float} Przesunięcie szerokości geograficznej.

Wynik

{EMAPI.LonLat} Nowy przesunięty obiekt EMAPI.LonLat.

equals

equals: function (obj)

Porównuje dwa punkty geograficzne, aktualny z przekazywanym w parametrze.

Parametry

ll{EMAPI.LonLat} Punkt do porównania z aktualnym.

Wynik

{Boolean} Informacja czy punkty są identyczne.

fromString

fromString: function(str)

Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.LonLat na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.

Parametry

str{String} Oddzielone przecinkiem wartości współrzędnych geograficznych (np.  “5,40”).

Wynik

{EMAPI.LonLat} Nowy obiekt EMAPI.LonLat zbudowany na podstawie łańcucha przekazanego w parametrze.

toString: function ()
Zwraca współrzędne w formie tekstowej.
toShortString:function()
Zwraca współrzędne w skróconej formie tekstowej.
clone:function()
Tworzy kopię punktu geograficznego.
add:function(lon,
lat)
Tworzy kopię punktu geograficznego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
equals: function (obj)
Porównuje dwa punkty geograficzne, aktualny z przekazywanym w parametrze.
fromString: function(str)
Alternatywna metoda konstruująca obiekt klasy EMAPI.LonLat na podstawie postaci tekstowej współrzędnych.
Konstruktor nowej instancji punktu geograficznego.
Close