EMAPI.Object.PointObject

Klasa obiektów punktowych umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.  Obiekty te mogą być wizualizowane w formie ikon.

Dziedziczy z

Podsumowanie
EMAPI.Object.PointObjectKlasa obiektów punktowych umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Properties
externalGraphic{String} URL głównej ikony obiektu.
graphicXOffset{Integer} Przesunięcie poziome ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).
graphicYOffset{Integer} Przesunięcie pionowe ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).
graphicWidth{Integer} Szerokość ikony (domyślnie 10).
graphicHeight{Integer} Wysokość ikony (domyślnie 10).
backgroundGraphic{String} URL dodatkowej ikony obiektu, używanej jako tło (cień) dla ikony externalGraphic.
backgroundWidth{Integer} Szerokość dodatkowej ikony (domyślnie 10).
backgroundHeight{Integer} Wysokość dodatkowej ikony (domyślnie 10).
backgroundXOffset{Integer} Przesunięcie poziome ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 0).
backgroundYOffset{Integer} Przesunięcie pionowe ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 7).
graphicZIndex{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla externalGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 11).
backgroundGraphicZIndex{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla backgroundGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 1).
riseOnInfo{Boolean} Informacja o automatycznym wyciąganiu obiektu na wierzch podczas uzyskiwania o nim informacji (domyślnie false).
Functions
EMAPI.Object.PointObjectKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PointObject.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PointObject.

Properties

externalGraphic

{String} URL głównej ikony obiektu.

graphicXOffset

{Integer} Przesunięcie poziome ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).

graphicYOffset

{Integer} Przesunięcie pionowe ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).

graphicWidth

{Integer} Szerokość ikony (domyślnie 10).

graphicHeight

{Integer} Wysokość ikony (domyślnie 10).

backgroundGraphic

{String} URL dodatkowej ikony obiektu, używanej jako tło (cień) dla ikony externalGraphic.

backgroundWidth

{Integer} Szerokość dodatkowej ikony (domyślnie 10).

backgroundHeight

{Integer} Wysokość dodatkowej ikony (domyślnie 10).

backgroundXOffset

{Integer} Przesunięcie poziome ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 0).

backgroundYOffset

{Integer} Przesunięcie pionowe ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 7).

graphicZIndex

{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla externalGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 11).

backgroundGraphicZIndex

{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla backgroundGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 1).

riseOnInfo

{Boolean} Informacja o automatycznym wyciąganiu obiektu na wierzch podczas uzyskiwania o nim informacji (domyślnie false).

Functions

EMAPI.Object.PointObject

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PointObject.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.
attributes{Object} Obiekt z atrybutami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PointObject.

Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
{String} URL głównej ikony obiektu.
{String} URL dodatkowej ikony obiektu, używanej jako tło (cień) dla ikony externalGraphic.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PointObject.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Close