EMAPI.Router.RouteRepresentation

Klasa parametrów i reprezentacji wyznaczonej trasy.  Reprezentacja zawiera raport przebiegu trasy podzielony na odcinki (sekcje) wyznaczone przez punkty trasy.

Podsumowanie
EMAPI.Router.RouteRepresentationKlasa parametrów i reprezentacji wyznaczonej trasy.
Properties
routeFrom{String} Lokalizacja punktu startowego trasy.
routeTo{String} Lokalizacja punktu końcowego trasy.
routeDescription{String} Nazwa trasy.
routeItems{EMAPI.ArrayObjects} Lista odcinków trasy pomiędzy parami kolejnych punktów.
tollRoadLength{Float} Długość dróg płatnych uwzględnionych w trasie (w km).
tollRoadTime{String} Czas przejazdu drogami płatnymi uwzględnionymi w trasie.
totalFuelCost{Float} Całkowity koszt paliwa.
totalRouteCost{Float} Całkowity koszt przebytej trasy.
totalRouteLength{Float} Całkowita długość trasy (w km).
totalRouteTime{String} Całkowity czas przejazdu trasy.
unreachableEntry{Integer} Indeks pierwszego z punktów trasy, do którego nie można było wyznaczyć dojazdu (licząc od 1 dla drugiego punktu trasy).
Functions
EMAPI.Router.RouteRepresentationKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.

Properties

routeFrom

{String} Lokalizacja punktu startowego trasy.

routeTo

{String} Lokalizacja punktu końcowego trasy.

routeDescription

{String} Nazwa trasy.

routeItems

{EMAPI.ArrayObjects} Lista odcinków trasy pomiędzy parami kolejnych punktów.  Jest ich o 1 mniej niż liczba punktów trasy.  Jest to tablica obiektów klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection zarządzana poprzez obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.

tollRoadLength

{Float} Długość dróg płatnych uwzględnionych w trasie (w km).

tollRoadTime

{String} Czas przejazdu drogami płatnymi uwzględnionymi w trasie.

totalFuelCost

{Float} Całkowity koszt paliwa.

totalRouteCost

{Float} Całkowity koszt przebytej trasy.

totalRouteLength

{Float} Całkowita długość trasy (w km).

totalRouteTime

{String} Całkowity czas przejazdu trasy.

unreachableEntry

{Integer} Indeks pierwszego z punktów trasy, do którego nie można było wyznaczyć dojazdu (licząc od 1 dla drugiego punktu trasy).  Pole to jest istotne tylko w przypadku zwrócenia przez funkcję EMAPI.Router.calculateRoute rezultatu różnego od 0.

Functions

EMAPI.Router.RouteRepresentation

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.

Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentation.
Klasa parametrów i reprezentacji odcinka (sekcji) wyznaczonej trasy pomiędzy dwoma punktami tej trasy.
calculateRoute: function(vehicle,
driver,
roadType,
routeOptions,
callback,
force)
Oblicza trasę pomiędzy punktami umieszczonymi w liście wayPoints po podaniu wybranego pojazdu, kierowcy i parametrów wyznaczania trasy.
Close