EMAPI.Icon

Klasa ikon grupujących umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.ClusterLayer}.

Podsumowanie
EMAPI.IconKlasa ikon grupujących umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.ClusterLayer}.
Functions
EMAPI.IconKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Icon.

Functions

EMAPI.Icon

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Icon.

Parametry

className{String} Nazwa klasy stylu CSS ikony.
html{String} Kod HTML ikony (jeżeli nie podano klasy CSS).
iconSize{Array(Integer)} Dwuelementowa tablica zawierająca wysokość i szerokość ikony.
Dodatkowa warstwa obiektów grupowanych nakładana na mapę.
Close