EMAPI.Router.RouteRepresentationItem

Klasa punktu charakterystycznego odcinka trasy (wpis w raporcie przebiegu trasy).

Podsumowanie
EMAPI.Router.RouteRepresentationItemKlasa punktu charakterystycznego odcinka trasy (wpis w raporcie przebiegu trasy).
Properties
entryCost{Float} Aktualny koszt trasy licząc od jej początku aż do tego punktu.
entryDistance{Float} Odległość wzdłuż przebiegu trasy licząc od jej początku aż do tego punktu (w km).
entryPosition{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu charakterystycznego trasy.
entryTime{String} Czas przejazdu do tego punktu licząc od początku trasy.
entryDescription{String} Opis punktu charakterystycznego informujący o zdarzeniu w przebiegu trasie.
entryType{String} Typ zdarzenia w tym punkcie.
Functions
EMAPI.Router.RouteRepresentationItemKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.

Properties

entryCost

{Float} Aktualny koszt trasy licząc od jej początku aż do tego punktu.

entryDistance

{Float} Odległość wzdłuż przebiegu trasy licząc od jej początku aż do tego punktu (w km).

entryPosition

{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu charakterystycznego trasy.

entryTime

{String} Czas przejazdu do tego punktu licząc od początku trasy.

entryDescription

{String} Opis punktu charakterystycznego informujący o zdarzeniu w przebiegu trasie.

entryType

{String} Typ zdarzenia w tym punkcie.

 • depart (wyjazd z punktu startowego odcinka trasy)
 • apart (dojazd do punktu końcowego odcinka trasy)
 • turnLeft (skręć w lewo)
 • turnRight (skręć w prawo)
 • bearLeft (skręć łagodnie w lewo)
 • bearRight (skręć łagodnie w pawo)
 • merge (wjazd na drogę szybkiego ruchu)
 • continue (kontynuuj jazdę w tym samym kierunku)
 • turnBack (zawróć)
 • takeRoundabout (wjedź na rondo)
 • nameChange (zmiana nazwy ulicy/numer drogi)
 • leftLeft (skręć w lewo i później ponownie w lewo)
 • leftRight (skręć w lewo i później w prawo)
 • rightLeft (skręć w prawo i później w lewo)
 • rightRight (skręć w prawo i później ponownie w prawo)
 • takeRamp (zjad z drogi szybkiego ruchu)
 • takeRampLeft (zjad w lewo z drogi szybkiego ruchu)
 • takeRampRight (zjad w prawo z drogi szybkiego ruchu)
 • keepStraight (trzymaj się drogi na wprost)
 • keepLeft (trzymaj się drogi po lewej stronie)
 • keepRight (trzymaj się drogi po prawej stronie)
 • borderCrossing (przejście graniczne)
 • beginningOfDay (rozpoczęcie kolejnego dnia podróży)
 • endOfDay (koniec kolejnego dnia podróży)
 • tollGate (punkt poboru opłat)
 • beginningOfTollRoad (początek drogi płatnej)
 • endOfTollRoad (koniec drogi płatnej)
 • beginningOfRest (początek odpoczynku kierowcy)
 • endOfRest (koniec odpoczynku kierowcy)
 • beginningOfFerry (początek przeprawy promowej)
 • endOfFerry (koniec przeprawy promowej)
 • refuelNeeded (koniec paliwa, konieczne dotankowanie pojazdu)
 • beginningOfChargedRoad (początek drogi z winietą)
 • endOfChargedRoad (koniec drogi z winietą)
 • beginningOfViaTollRoad (początek drogi viaTOLL)
 • endOfViaTollRoad (koniec drogi viaTOLL)

Functions

EMAPI.Router.RouteRepresentationItem

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

destroy

destroy: function()

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.

Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
destroy: function()
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem.
Close