EMAPI

Obiekt EMAPI jest przestrzenią nazw dla wszystkich elementów wchodzących w skład interfejsu EMAPI.

W celu utworzenia nowej mapy na stronie należy stworzyć instancję klasy EMAPI.Map.

Wyszukiwanie danych na mapie jest realizowane za pomocą instancji klasy EMAPI.Finder.

Wyszukiwanie tras jest realizowane za pomocą instancji klasy EMAPI.Router.

Dodatkowe warstwy obiektów nakłada się na mapę za pomocą instancji klasy EMAPI.VectorLayer lub EMAPI.ClusterLayer.

Podsumowanie
EMAPIObiekt EMAPI jest przestrzenią nazw dla wszystkich elementów wchodzących w skład interfejsu EMAPI.
Constants
VERSION_NUMBER{String} Wersja EMAPI.

Constants

VERSION_NUMBER

{String} Wersja EMAPI.

Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Klasa odpowiedzialna za wyszukiwanie informacji na mapie, aktualnie punktów adresowych.
Klasa odpowiedzialna za wyznaczanie tras i wizualizowanie ich na mapie.
Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Dodatkowa warstwa obiektów grupowanych nakładana na mapę.
Close