|
|
|
|
|
Wstawianie mapy na stronę

W celu wstawienia i używania mapy na stronie konieczne jest posiadanie klucza EMAPI. Klucz można uzyskać po uprzednim kontakcie z działem handlowym Spółki Emapa.

W sekcji HEAD strony www należy wstawić następujący kod:

<script src="http://emapi.pl/LoadApi.aspx?userId=xyz" type="text/javascript"></script>

Ciąg znaków "xyz" znajdujący się przy parametrze ?userId= należy zastąpić otrzymanym wcześniej kluczem EMAPI.

W sekcji BODY należy zdefiniować element DIV, w który zostanie osadzona mapa. Następnie przypisać mu wartości width, height oraz id. Może to zostać określone przez atrybut style, w kodzie strony, bądź w zewnętrznym arkuszu styli.

Ostatnim etapem jest utworzenie mapy za pomocą funkcji EMAPI.Map oraz jej wywołanie parametrem onload=init(); w znaczniku BODY. Poniższy kod może zostać umieszczony w kodzie strony w znaczniku SCRIPT bądź w zewnętrznym pliku skryptów.

init = function()
{
 var map = new EMAPI.Map('mapa1','userId');
}

gdzie:
mapa1{String} Identyfikator elementu na stronie, który ma zawierać mapę (znacznik DIV).
userId{String} Identyfikator użytkownika (klucz EMAPI).


Przykładowy kod strony z osadzoną mapą oraz efekt jego wykonania:

<HTML>
 <HEAD>
  ...
  <script src="http://emapi.pl/LoadApi.aspx?userId=xyz" type="text/javascript"></script> /*zewnętrzny skrypt javascript*/
  ...
  <style> //parametry elementu DIV
  #mapa1 {
    border: 1px solid gray;
    width: 98%;
    height: 300px;
  }
  </style>
 </HEAD>
 <BODY onload=init();> //wywołanie funkcji init()
  <script type="text/javascript">
   init = function()
    {
     var map = new EMAPI.Map('mapa1','userID');
    }
  </script>
  <div id="mapa1"></div> //element DIV, w którym zostanie osadzona mapa
  ...
 </BODY>
</HTML>