|
|
|
|
|
Ustawianie oraz pobieranie kraju wyszukiwania

Funkcja setCountry ustawia kontekst kraju, w którym następuje wyszukiwanie danych.

Dostępne parametry:
country{String} Kod ccTLD żądanego kraju.

var finder = new EMAPI.Finder(map); //utworzenie nowej instancji klasy EMAPI.Finder

finder.setCountry('pl'); //ustawienie kraju wyszukiwania na Polskę


Funkcja getCountry zwraca kod ccTLD kraju aktualnie ustawionego dla wyszukiwania.

Zwracane parametry:
{String} Kod ccTLD kraju.

var finder = new EMAPI.Finder(map); //utworzenie nowej instancji klasy EMAPI.Finder

alert(finder.getCountry()); //wywołanie okna z informacją o kraju, w którym aktualnie następuje wyszukiwanie

Przykład działania:

--> Kliknij aby pobrać kod aktualnie ustawionego kraju <--