|
|
|
|
|
Pobieranie widoku mapy

Informacje o aktualnym widoku mapy można uzyskać pobierając współrzędne punktu środkowego na mapie (funkcja getCenterPos) lub współrzędne wierzchołków prostokąta prezentującego mapę (funkcja getBounds).


1. Funkcja getCenterPos zwraca współrzędne geograficzne punktu środkowego aktualnego widoku mapy.

Zwracana wartość:
{EMAPI.LonLat}Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne zwracanego punktu.

map.getCenterPos();

EMAPI.LonLat

EMAPI.LonLat(lon,lat);

gdzie:
lon{Number} Długość geograficzna.
lat{Number} Szerokośc geograficzna.

Przykład działania:

--> Kliknij aby pobrać współrzędne punktu środkowego aktualnego widoku mapy <--2. Funkcja getBounds zwraca współrzędne geograficzne prostokąta aktualnego widoku mapy.

Zwracana wartość:
bounds{EMAPI.Bounds} Obiekt typu EMAPI.Bounds reprezentujący zakres mapy.

EMAPI.Bounds

EMAPI.Bounds(left,bottom,right,top);

gdzie:
left{Number} Współrzędne lewej granicy prostokąta (minimalna warotść).
bottom{Number} Współrzędne dolnej granicy prostokąta (minimalna warotść).
right{Number} Współrzędne prawej granicy prostokąta (maksymalna wartość).
top{Number} Współrzędne górnej granicy prostokąta (maksymalna wartość).

Przykład działania:

--> Kliknij aby pobrać współrzędne prostokąta prezentującego aktualny widok mapy <--


3. Funkcja getZoom zwraca powiększenie(zoom) aktualnego widoku mapy.

map.getZoom();

--> Kliknij aby pobrać powiększenie aktualnego widoku mapy <--