|
|
|
|
|
Dodawanie łamanych

EMAPI.Object.PolylineObject - klasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Dodanie łamanej:

obj.push(new EMAPI.Object.PolylineObject(
 {
 name: 'lamana_1',
 label: 'Łamana 1',
 labelVisible: true,
 labelXOffset: -10,
 labelYOffset: -20,
 fontSize: 16,
 fontFamily: 'arial',
 fontColor:'#339933',
 lonLat:
  [
   new EMAPI.LonLat(19.457817, 51.759553),
   new EMAPI.LonLat(19.447817, 51.749553),
   new EMAPI.LonLat(19.453817, 51.744553)
  ]
 })); //dodanie łamanej o nazwie 'lamana_1'

gdzie:
name{String} Nazwa obiektu prezentowana w oknie informacyjnym.
label{String} Etykieta obiektu na mapie.
labelVisible{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).
labelXOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
labelYOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 15).
fontSize{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).
fontFamily{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).
fontColor{String} Heksadecymalny kolor czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie #ff0000).
lonLat{Array(EMAPI.LonLat)} Lista współrzędnych punktów łamanej.


Przykład zastosowania:

var layer = new EMAPI.VectorLayer('warstwa 1'); //tworzenie nowej warstwy 'layer'
    
map.addLayer(layer); //dodawanie warstwy 'layer' do mapy

var obj = new Array(); //tworzenie nowej tablicy obiektów 'obj'

obj.push(new EMAPI.Object.PolylineObject({name:'lamana_1', label: 'Łamana 1', labelVisible: true, labelXOffset:-10, labelYOffset:-20, fontSize: 16, fontFamily: 'arial', fontColor:'#339933', lonLat:[new EMAPI.LonLat(19.457817, 51.759553), new EMAPI.LonLat(19.447817, 51.749553), new EMAPI.LonLat(19.453817, 51.744553)]})); //dodanie łamanej o nazwie 'lamana_1'
   
obj.push(new EMAPI.Object.PolylineObject({name:'lamana_2', label: 'Łamana 2', labelVisible: true, labelYOffset:-20, fontSize: 16, fontFamily: 'arial', lonLat:[new EMAPI.LonLat(19.447817, 51.737553), new EMAPI.LonLat(19.437817, 51.729553), new EMAPI.LonLat(19.444817, 51.754553), new EMAPI.LonLat(19.422817, 51.738553)], strokeColor:'#FF0000', strokeWidth:'5'})); //dodanie łamanej o nazwie 'lamana_2'

layer.addObjects(obj) //dodanie obiektów z tablicy 'obj' do warstwy 'layer'