|
|
|
|
|
Wstawianie warstwy obiektów na mapę

Istnieje możliwość dynamicznego umieszczania wielu warstwy własnych obiektów na mapie. Obiekty umieszczane w warstwie są instancjami klas pochodnych klasy EMAPI.Object.

Tworzenie nowej warstwy odbywa się za pomocą EMAPI.VectorLayer.

var map = new EMAPI.Map('mapa1','userId');

var layer = new EMAPI.VectorLayer('warstwa 1'); //tworzenie nowej warstwy 'layer'
        
map.addLayer(layer); //dodawanie warstwy 'layer' do mapy

Do każdej warstwy możliwe jest dodanie obiektów: