|
|
|
|
|
Trasowanie

Wyznaczanie trasy

Funkcje odpowiedzialne za wyznaczanie tras i wizualizowanie ich na mapie.

Raport trasy

Funkcje odpowiedziale za reprezentację wyznaczonej trasy.