|
|
|
|
|
Ustawianie widoku mapy

Ustawienie widoku mapy można wykonać na dwa sposoby:
1. podanie współrzędnych punktu środkowego na mapie (funkcja setCenterPos)
2. podanie współrzędnych wierzchołków prostokąta prezentującego mapę (funkcja setBounds).


1. Funkcja setCenterPos centruje aktualny widoku mapy względem punktu o podanych współrzędnych geograficznych.

Dostępne parametry:
lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne żądanego punktu.
zoom{Integer} Żądane powiększenie (wartość z zakresu 0-17).

map.setCenterPos(new EMAPI.LonLat(19.4384569767695,51.761249510014),12);

EMAPI.LonLat

EMAPI.LonLat(lon,lat);

gdzie:
lon{Number} Długość geograficzna.
lat{Number} Szerokośc geograficzna.

Przykład działania:2. Funkcja setBounds dostosowuje aktualny widok mapy do zaprezentowania prostokąta o podanych współrzędnych geograficznych.

Dostępne pareametry:
bounds{EMAPI.Bounds} Obiekt typu EMAPI.Bounds reprezentujący żądany obszar mapy.

map.setBounds(new EMAPI.Bounds(19,51,21,50));

EMAPI.Bounds

EMAPI.Bounds(left,bottom,right,top);

gdzie:
left{Number} Współrzędne lewej granicy prostokąta (minimalna warotść).
bottom{Number} Współrzędne dolnej granicy prostokąta (minimalna warotść).
right{Number} Współrzędne prawej granicy prostokąta (maksymalna wartość).
top{Number} Współrzędne górnej granicy prostokąta (maksymalna wartość).

Przykład działania: