|
|
|
|
|
Szukanie

Wyszukiwanie adresu

Funkcje odpowiedzialne za wyszukiwanie punktów adresowych.

Wybieranie kraju wyszukiwania

Funkcje odpowiedziale za zmianę kraju, w którym następuje wyszukiwanie.

Pobieranie adresu punktu

Funkcje odpowiedziale za pobranie adresu wskazanego punktu na mapie.