|
|
|
|
|
Obiekty

Wstawianie warstwy obiektów

Funkcje odpowiedzialne za umieszczanie na mapie własnych warstw obiektów.

Obiekty punktowe

Funkcje odpowiedzialne za dodawanie obiektów punktowych do warstwy.

Wielokąty

Funkcje odpowiedziale za dodawanie wielokątów (obszarów) do warstwy.

Łamane

Funkcje odpowiedzialne za dodawanie łamanych do warstwy.