|
|
|
|
|
Menu kontekstowe mapy

Istnieje możliwość dodania własnej akcji do menu kontekstowego mapy. Realizowane jest to poprzez funckję: addMapAction.

Dostępne parametry:
menuPosition{Integer} Pozycja w menu kontekstowym, na której ma pojawić się nowa akcja (wartość >= 0).
caption{String} Tytuł akcji.
icon{String} URL ikony dla akcji.
callback{Function} Funkcja uruchamiana po wybraniu akcji z menu kontekstowego.

map.addMapAction(2, 'Nowa Akcja', 'Ikona', zdarzenie);

Przykład działania:W celu usunięcia danej akcji należy użyć funkcji removeMapAction.

Dostępne pareametry:
menuPosition{Integer} Pozycja w menu kontekstowym, na której znajduje się przeznaczona do usunięcia akcja (wartość >= 0).

map.removeMapAction(1);


Funkcja setInfoCallback

Przypisuje funkcję wywoływaną przy każdym użyciu akcji informacyjnej na mapie. Dane przekazywane do podstawianej funkcji zawierają:

Dostępne parametry:
callback{Function} Funkcja dodatkowej obsługi akcji informacyjnej.

Przykład działania:

map.setInfoCallback(info); //wywołanie funkcji setInfoCallback

info = function()
{
  alert('Dodatkowe informacje'); //okno z dodatkową informacją
}