|
|
|
|
|
Dodawanie obiektów punktowych

EMAPI.Object.PointObject - klasa obiektów punktowych umieszczanych na mapie w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}. Obiekty te mogą być wizualizowane w formie ikon.

Dodanie obiektu punktowego:

obj.push(new EMAPI.Object.PointObject(
 {
 name: 'Punkt',
 label: 'Punkt 1',
 labelVisible: true,
 labelXOffset: 25,
 labelYOffset: -35,
 fontSize: 16,
 fontFamily: 'arial',
 lonLat: new EMAPI.LonLat(19.457817, 51.759553),
 externalGraphic: 'wskaznik.png',
 graphicWidth: 11,
 graphicHeight: 23,
 graphicXOffset: -5,
 graphicYOffset: -23
 })); //dodanie obiektu punktowego o nazwie 'Punkt'

gdzie:
name{String} Nazwa obiektu prezentowana w oknie informacyjnym.
label{String} Etykieta obiektu na mapie.
labelVisible{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).
labelXOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
labelYOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 15).
fontSize{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).
fontFamily{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).
lonLat{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu środkowego obiektu.
externalGraphic{String} URL głównej ikony obiektu.
graphicXOffset{Integer} Przesunięcie poziome ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).
graphicYOffset{Integer} Przesunięcie pionowe ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).
graphicWidtht{Integer} Szerokość ikony (domyślnie 10).
graphicHeight{Integer} Wysokość ikony (domyślnie 10).


Przykład zastosowania:

var layer = new EMAPI.VectorLayer('warstwa 1'); //tworzenie nowej warstwy 'layer'
    
map.addLayer(layer); //dodawanie warstwy 'layer' do mapy

var obj = new Array(); //tworzenie nowej tablicy obiektów 'obj'

obj.push(new EMAPI.Object.PointObject({name:'Punkt 1', label: 'Punkt 1', labelVisible: true, labelXOffset:25, labelYOffset:-35, fontSize: 16, fontFamily: 'arial', lonLat:new EMAPI.LonLat(19.457817, 51.759553), externalGraphic:'wskaznik.png', graphicWidth:11, graphicHeight:23, graphicXOffset:-5, graphicYOffset:-23})); //dodanie obiektu punktowego 'Punkt 1'

obj.push(new EMAPI.Object.PointObject( {name:'Punkt 2', label: 'Punkt 2', labelVisible: true, labelXOffset:25, labelYOffset:-35, fontSize: 16, fontFamily: 'arial', lonLat:new EMAPI.LonLat(19.459917, 51.761553), externalGraphic: 'wskaznik.png', graphicWidth:11, graphicHeight:23, graphicXOffset:-5, graphicYOffset:-23})); //dodanie obiektu punktowego 'Punkt 2'

layer.addObjects(obj) //dodanie obiektów z tablicy 'obj' do warstwy 'layer'