|
|
|
|
|
Pobieranie adresu punktu

Funkcja setInfoCallback

Przypisuje funkcję wywoływaną przy każdym użyciu akcji informacyjnej (ikona Informacje) na mapie. Dane przekazywane do podstawianej funkcji zawierają:

Dostępne parametry:
callback{Function} Funkcja dodatkowej obsługi akcji informacyjnej.


map.setInfoCallback(onInfo); //przypisanie funkcji wywołanej przy każdym użyciu akcji informacyjnej
               //na mapie

function onInfo(elem) //parametr 'elem' zawiera informacje o wskazanym punkcie na mapie
{
 var div = document.getElementById('adres'); //element DIV, w którym zostanie osadzona informacja
                       //o punkcie
 var p = elem.position
 div.innerHTML ='Państwo: ' + p.areaName0      //
      + '
Województwo: ' + p.areaName1 // + '
Kod pocztowy: ' + p.zip //informacje, które zostaną wyświetlone + '
Miasto: ' + p.cities //w elemencie DIV + '
Długość geograficzna: ' + p.lon // + '
Szerokość geograficzna: ' + p.lat; // };
//element DIV, do którego zostaną wstawione pobrane dane

Po wybraniu ikony Informacje w lewej kolumnie pojawią się dane wskazanego punktu na mapie.