|
|
|
|
|
Centrowanie mapy

Funkcja setCenterPos centruje aktualny widoku mapy względem punktu o podanych współrzędnych geograficznych.

Dostępne parametry:
lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne żądanego punktu.
zoom{Integer} Żądane powiększenie (wartość z zakresu 0-17).

map.setCenterPos(new EMAPI.LonLat(19.4384569767695,51.761249510014),12);

EMAPI.LonLat

EMAPI.LonLat(lon,lat);

gdzie:
lon{Number} Długość geograficzna.
lat{Number} Szerokośc geograficzna.

Przykład działania: