EMAPI.Object.CircleObject

Klasa obiektów kołowych umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Dziedziczy z

Podsumowanie
EMAPI.Object.CircleObjectKlasa obiektów kołowych umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Properties
fill{Boolean} Informacja o wypełnieniu wnętrza koła (domyślnie true).
radius{Integer} Promień koła (domyślnie 100).

Properties

fill

{Boolean} Informacja o wypełnieniu wnętrza koła (domyślnie true).

radius

{Integer} Promień koła (domyślnie 100).

Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Klasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Close