Pola: Indeks
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
 attributes, EMAPI.Object
 autoInfo, EMAPI.Object
B
 backgroundGraphic, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundGraphicZIndex, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundXOffset, EMAPI.Object.PointObject
 backgroundYOffset, EMAPI.Object.PointObject
 borderPassTime, EMAPI.Router.VehicleParams
 bottom, EMAPI.Bounds
 breakTime, EMAPI.Router.DriverParams
C
 categoryObjects, EMAPI.Map
 combustion, EMAPI.Router.RoadParams
 continuousWorkTime, EMAPI.Router.DriverParams
 costPerHour
 costPerKilometer
 country, EMAPI.Finder
D
 dayWorkTime, EMAPI.Router.DriverParams
 defaultIcon, EMAPI.VectorLayer
 description, EMAPI.Router.WayPoint
 drivers, EMAPI.Router
E
 entryCost, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryDescription, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryDistance, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryPosition, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryTime, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 entryType, EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 externalGraphic, EMAPI.Object.PointObject
F
 fillColor, EMAPI.Object
 fixedCost, EMAPI.Router.VehicleParams
 fontColor, EMAPI.Object
 fontFamily, EMAPI.Object
 fontSize, EMAPI.Object
 fontWeight, EMAPI.Object
 fuelCost, EMAPI.Router.VehicleParams
G
 graphicHeight, EMAPI.Object.PointObject
 graphicWidth, EMAPI.Object.PointObject
 graphicXOffset, EMAPI.Object.PointObject
 graphicYOffset, EMAPI.Object.PointObject
 graphicZIndex, EMAPI.Object.PointObject
H
 h, EMAPI.Size
I
 ignoreFuel, EMAPI.Router.VehicleParams
 innerHTML, EMAPI.Object
 items, EMAPI.ArrayObjects
J
 journeyStartTime, EMAPI.Router.DriverParams
L
 labelAlign
 labelVisible, EMAPI.Object
 labelXOffset
 labelYOffset
 lat, EMAPI.LonLat
 layer, EMAPI.Object
 left, EMAPI.Bounds
 lon, EMAPI.LonLat
 lonLat
M
 map, EMAPI.Router
 moveable, EMAPI.Object
N
 name
P
 pointRadius, EMAPI.Object.PointObject
R
 refuelTime, EMAPI.Router.VehicleParams
 right, EMAPI.Bounds
 roadType, EMAPI.Router.RoadParams
 routeDescription, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 routeFrom, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 routeItems
 routeOptions, EMAPI.Router.VehicleParams
 routeRepresentation, EMAPI.Router
 routeTo, EMAPI.Router.RouteRepresentation
S
 sectionCost, EMAPI.Router.RouteRepresentationSection
 sectionDistance, EMAPI.Router.RouteRepresentationSection
 sectionFrom, EMAPI.Router.RouteRepresentationSection
 sectionTime, EMAPI.Router.RouteRepresentationSection
 sectionTo, EMAPI.Router.RouteRepresentationSection
 shippingTime, EMAPI.Router.VehicleParams
 speed, EMAPI.Router.RoadParams
 stroke, EMAPI.Object.PolylineObject
 strokeColor, EMAPI.Object.PolylineObject
 strokeDashstyle, EMAPI.Object.PolylineObject
 strokeLinecap, EMAPI.Object.PolylineObject
 strokeOpacity, EMAPI.Object.PolylineObject
 strokeWidth, EMAPI.Object.PolylineObject
T
 tankCapacity, EMAPI.Router.VehicleParams
 tollRoadLength, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 tollRoadPerKilometer, EMAPI.Router.VehicleParams
 tollRoadTime, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 top, EMAPI.Bounds
 totalFuelCost, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 totalRouteCost, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 totalRouteLength, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 totalRouteTime, EMAPI.Router.RouteRepresentation
U
 unreachableEntry, EMAPI.Router.RouteRepresentation
 use, EMAPI.Router.RoadParams
 useDragFeature, EMAPI.VectorLayer
 useEditingToolbar, EMAPI.VectorLayer
 useModifyFeature, EMAPI.VectorLayer
{Object} Dodatkowe parametry obiektu.
{Boolean} Informacja o automatycznym wyzwalaniu okna informacyjnego o obiekcie na mapie po zatrzymaniu kursora myszy na nim (domyślnie true).
{String} URL dodatkowej ikony obiektu, używanej jako tło (cień) dla ikony externalGraphic.
{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla backgroundGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 1).
{Integer} Przesunięcie poziome ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 0).
{Integer} Przesunięcie pionowe ikony backgroundGraphic w stosunku do externalGraphic (domyślnie 7).
{Float} Czas oczekiwania na przejściu granicznym będący ułamkową częścią doby, np.
{Float} Mniejsza współrzędna pionowa.
{Float} Czas przerwy po czasie jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
{EMAPI.CategoryObjects} Obiekt umożliwiający zarządzanie obiektami statycznymi pojawiającymi się na mapach (dotyczy to obiektów POI oraz dodatkowych obiektów klienta ładowanych automatycznie).
{Float} Średnie zużycie paliwa w l/100 km podczas podróży drogami danego typu (domyślnie 0).
{Float} Maksymalny czas jazdy ciągłej kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
{Float} Koszt 1 godziny pracy kierowcy (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 godziny podróży pojazdem (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 km trasy wykonanego przez kierowcę (domyślnie 0.00).
{Float} Koszt 1 km trasy przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
{String} Kod kraju, w którym wyszukiwane są dane zgodny ze standardem ccTLD.
{Float} Dobowy czas pracy kierowcy będący ułamkową częścią doby, np.
{String} URL domyślnej ikony obiektów warstwy (domyślnie brak).
{String} Lokalizacja punktu trasy: miejscowość oraz ulica lub numer drogi.
{EMAPI.ArrayObjects} Lista kierowców używanych podczas wyznaczania trasy.
{Float} Aktualny koszt trasy licząc od jej początku aż do tego punktu.
{String} Opis punktu charakterystycznego informujący o zdarzeniu w przebiegu trasie.
{Float} Odległość wzdłuż przebiegu trasy licząc od jej początku aż do tego punktu (w km).
{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu charakterystycznego trasy.
{String} Czas przejazdu do tego punktu licząc od początku trasy.
{String} Typ zdarzenia w tym punkcie.
{String} URL głównej ikony obiektu.
{String} Heksadecymalny kolor wypełnienia obiektu (domyślnie #ee9900).
{Float} Koszt stały pojedynczego wyjazdu pojazdu (domyślnie 0.00).
{String} Heksadecymalny kolor czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie #ff0000).
{String} Nazwa czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie Courier New).
{String} Rozmiar czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie 12px).
{String} Grubość czcionki dla etykiety z nazwą obiektu na mapie (domyślnie bold).
{Float} Koszt 1 l paliwa wykorzystywanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
{Integer} Wysokość ikony (domyślnie 10).
{Integer} Szerokość ikony (domyślnie 10).
{Integer} Przesunięcie poziome ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).
{Integer} Przesunięcie pionowe ikony externalGraphic w stosunku do jej położenia (domyślnie 0).
{Integer} Parametr efektu trójwymiarowego dla externalGraphic, oddalenie od mapy (domyślnie 11).
{Float} Wysokość.
{Boolean} Informacja o ignorowaniu kosztów paliwa podczas wyznaczania trasy najtańszej (domyślnie true).
{String} Treść opisowa obiektu w formacie HTML.
{Array(Object)} Tablica obiektów.
{Float} Godzina rozpoczęcia trasy będąca ułamkową częścią doby, np.
{String} Położenie punktu środkowego obiektu względem etykiety z nazwą.
{String} Położenie pierwszego punktu wielokąta względem etykiety z nazwą.
{String} Położenie pierwszego punktu łamanej względem etykiety z nazwą.
{Boolean} Informacja o widoczności nazwy obiektu na mapie (domyślnie false).
{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 15).
{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 0).
{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 0).
{Float} Szerokość geograficzna (współrzędna y).
{EMAPI.VectorLayer} Odnośnik do warstwy, na której umieszczony jest obiekt.
{Float} Mniejsza współrzędna pozioma.
{Float} Długość geograficzna (współrzędna x).
{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu środkowego obiektu.
{Array(EMAPI.LonLat} Lista współrzędnych punktów wielokąta.
{Array(EMAPI.LonLat} Lista współrzędnych punktów łamanej.
{EMAPI.LonLat} Współrzędne punktu trasy.
{EMAPI.Map} Mapa, na której mają być wizualizawane trasy.
{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektu na mapie (domyślnie true).
{String} Nazwa obiektu prezentowana w oknie informacyjnym oraz opcjonalnie na mapie.
{String} Nazwa lub nazwisko kierowcy.
{String} Nazwa pojazdu.
{Integer} Promień sygnatury kołowej obiektu w przypadku gdy nie został on wyposażowny w ikonę externalGraphic (domyślnie 10).
{Float} Czas tankowania pojazdu będący ułamkową częścią doby, np.
{Float} Większa współrzędna pozioma.
{String} Typ drogi.
{String} Nazwa trasy.
{String} Lokalizacja punktu startowego trasy.
{EMAPI.ArrayObjects} Lista odcinków trasy pomiędzy parami kolejnych punktów.
{EMAPI.ArrayObjects} Lista punktów charakterystycznych odcinka trasy (raport przebiegu trasy).
{EMAPI.ArrayObjects} Parametry poruszania się danego pojazdu po drogach różnych typów.
{EMAPI.Router.RouteRepresentation} Reprezentacja i parametry wyznaczonej za pomocą funkcji calculateRoute trasy.
{String} Lokalizacja punktu końcowego trasy.
{Float} Całkowity koszt danego odcinka przebytej trasy.
{Float} Całkowita długość danego odcinka trasy (w km).
{String} Lokalizacja punktu startowego odcinka trasy.
{String} Całkowity czas przejazdu odcinka trasy.
{String} Lokalizacja punktu końcowego odcinka trasy.
{Float} Czas zaokrętowania na prom będący ułamkową częścią doby, np.
{Float} Srednia prędkość w km/h przejazdu drogami danego typu (domyślnie 0).
{Boolean} Informacja o widoczności linii łamanej na mapie (domyślnie true).
{String} Heksadecymalny kolor linii łamanej (domyślnie #339933).
{String} Styl linii łamanej, jedna z wartości zbioru [dot | dash | dashdot | longdash | longdashdot | solid] (domyślnie solid).
{String} Styl zakończenia linii łamanej, jedna z wartości zbioru [butt | round | square] (domyślnie round).
{Integer} Poziom przezroczystości linii łamanej z zakresu 0-1 (domyślnie 1).
{Integer} Szerokość linii łamanej (domyślnie 3).
{Float} Pojemność zbiornika paliwa pojazdu (domyślnie 0).
{Float} Długość dróg płatnych uwzględnionych w trasie (w km).
{Float} Koszt 1 km drogi płatnej przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
{String} Czas przejazdu drogami płatnymi uwzględnionymi w trasie.
{Float} Większa współrzędna pionowa.
{Float} Całkowity koszt paliwa.
{Float} Całkowity koszt przebytej trasy.
{Float} Całkowita długość trasy (w km).
{String} Całkowity czas przejazdu trasy.
{Integer} Indeks pierwszego z punktów trasy, do którego nie można było wyznaczyć dojazdu (licząc od 1 dla drugiego punktu trasy).
{Boolean} Informacja o wykorzystywaniu dróg danego typu podczas wyznaczania trasy (domyślnie true).
{Boolean} Informacja o możliwości przesuwania obiektów warstwy na mapie (domyślnie false).
{Boolean} Informacja o możliwości dodawania obiektów warstwy na mapie z poziomu interfejsu użytkownika (domyślnie false).
{Boolean} Informacja o możliwości zmiany kształtu obiektów warstwy na mapie (domyślnie false).
Close