Klasy: Indeks
$#! · 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
E
 EMAPI
 EMAPI.ArrayObjects
 EMAPI.Bounds
 EMAPI.CategoryObjects
 EMAPI.Finder
 EMAPI.LonLat
 EMAPI.Map
 EMAPI.Object
 EMAPI.Object.PointObject
 EMAPI.Object.PolygonObject
 EMAPI.Object.PolylineObject
 EMAPI.Pixel
 EMAPI.Router
 EMAPI.Router.DriverParams
 EMAPI.Router.RoadParams
 EMAPI.Router.RouteRepresentation
 EMAPI.Router.RouteRepresentationItem
 EMAPI.Router.RouteRepresentationSection
 EMAPI.Router.VehicleParams
 EMAPI.Router.WayPoint
 EMAPI.ScriptObjects
 EMAPI.Size
 EMAPI.VectorLayer
Obiekt EMAPI jest przestrzenią nazw dla wszystkich elementów wchodzących w skład interfejsu EMAPI.
Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
Instancje tej klasy reprezentują prostokąty ograniczające mapę.
Klasa odpowiedzialna za zarządzanie obiektami statycznymi.
Klasa odpowiedzialna za wyszukiwanie informacji na mapie, aktualnie punktów adresowych.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Instancje klasy EMAPI.Map są interaktywnymi mapami osadzanymi w aplikacjach internetowych.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa obiektów punktowych umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa obiektów obszarowych (wielokątów) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Klasa reprezentująca punkt ekranowy.
Klasa odpowiedzialna za wyznaczanie tras i wizualizowanie ich na mapie.
Klasa parametrów kierowcy uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa parametrów dróg odpowiedniego typu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa parametrów i reprezentacji wyznaczonej trasy.
Klasa punktu charakterystycznego odcinka trasy (wpis w raporcie przebiegu trasy).
Klasa parametrów i reprezentacji odcinka (sekcji) wyznaczonej trasy pomiędzy dwoma punktami tej trasy.
Klasa parametrów pojazdu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Klasa punktu trasy.
Klasa odpowiedzialna za operacje na obiektach statycznych, pobieranie ich parametrów i wyszukiwanie.
Instancje tej klasy reprezentują pary szerokość/wysokość.
Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Close