EMAPI.Router.VehicleParams

Klasa parametrów pojazdu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.

Podsumowanie
EMAPI.Router.VehicleParamsKlasa parametrów pojazdu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Pola
name{String} Nazwa pojazdu.
vehicleType{Integer} Typ pojazdu (domyślnie 0).
ignoreFuel{Boolean} Informacja o ignorowaniu kosztów paliwa podczas wyznaczania trasy najtańszej (domyślnie true).
fixedCost{Float} Koszt stały pojedynczego wyjazdu pojazdu (domyślnie 0.00).
costPerKilometer{Float} Koszt 1 km trasy przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
costPerHour{Float} Koszt 1 godziny podróży pojazdem (domyślnie 0.00).
tollRoadPerKilometer{Float} Koszt 1 km drogi płatnej przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
tankCapacity{Float} Pojemność zbiornika paliwa pojazdu (domyślnie 0).
fuelCost{Float} Koszt 1 l paliwa wykorzystywanego przez pojazd (domyślnie 0.00).
refuelTime{Float} Czas tankowania pojazdu będący ułamkową częścią doby, np.
vehicleWeight{Float} Masa pojazdu w tonach (domyślnie 0).
vehicleLength{Float} Długość pojazdu w metrach (domyślnie 0).
vehicleHeight{Float} Wysokość pojazdu w metrach (domyślnie 0).
vehicleWidth{Float} Szerokość pojazdu w metrach (domyślnie 0).
vehicleCapacity{Float} Pojemność ładunkowa pojazdu w metrach sześciennych (domyślnie 0).
vehicleLoadCapacity{Float} Maksymalna masa ładunku pojazdu w tonach (domyślnie 0).
shippingTime{Float} Czas zaokrętowania na prom będący ułamkową częścią doby, np.
borderPassTime{Float} Czas oczekiwania na przejściu granicznym będący ułamkową częścią doby, np.
routeOptions{EMAPI.ArrayObjects} Parametry poruszania się danego pojazdu po drogach różnych typów.
Konstruktory
EMAPI.Router.VehicleParamsKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.VehicleParams.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams.

Pola

name

{String} Nazwa pojazdu.

vehicleType

{Integer} Typ pojazdu (domyślnie 0).

  • 0 = passenger car (samochód osobowy)
  • 1 = transport truck (samochód ciężarowy, preferuje autostrady, drogi ekspresowe i krajowe)
  • 2 = motorcycle (motocykl)
  • 3 = pedestrain (pieszy, nie używa autostrad oraz ignoruje jednokierunkowość i zakazy skrętu/wjazdu)
  • 4 = bicycle (rower, nie używa autostrad)
  • 5 = delivery truck (samochód dostawczy, preferuje autostrady, drogi ekspresowe, krajowe i wojewódzkie)

ignoreFuel

{Boolean} Informacja o ignorowaniu kosztów paliwa podczas wyznaczania trasy najtańszej (domyślnie true).

fixedCost

{Float} Koszt stały pojedynczego wyjazdu pojazdu (domyślnie 0.00).

costPerKilometer

{Float} Koszt 1 km trasy przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).

costPerHour

{Float} Koszt 1 godziny podróży pojazdem (domyślnie 0.00).

tollRoadPerKilometer

{Float} Koszt 1 km drogi płatnej przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00).

tankCapacity

{Float} Pojemność zbiornika paliwa pojazdu (domyślnie 0).

fuelCost

{Float} Koszt 1 l paliwa wykorzystywanego przez pojazd (domyślnie 0.00).

refuelTime

{Float} Czas tankowania pojazdu będący ułamkową częścią doby, np.  1/24 oznacza 01:00:00 (domyślnie 0).

vehicleWeight

{Float} Masa pojazdu w tonach (domyślnie 0).

vehicleLength

{Float} Długość pojazdu w metrach (domyślnie 0).

vehicleHeight

{Float} Wysokość pojazdu w metrach (domyślnie 0).

vehicleWidth

{Float} Szerokość pojazdu w metrach (domyślnie 0).

vehicleCapacity

{Float} Pojemność ładunkowa pojazdu w metrach sześciennych (domyślnie 0).

vehicleLoadCapacity

{Float} Maksymalna masa ładunku pojazdu w tonach (domyślnie 0).

shippingTime

{Float} Czas zaokrętowania na prom będący ułamkową częścią doby, np.  1/24 oznacza 01:00:00 (domyślnie 0).

borderPassTime

{Float} Czas oczekiwania na przejściu granicznym będący ułamkową częścią doby, np.  1/24 oznacza 01:00:00 (domyślnie 0).

routeOptions

{EMAPI.ArrayObjects} Parametry poruszania się danego pojazdu po drogach różnych typów.  Jest to tablica 15 obiektów klasy EMAPI.Router.RoadParams zarządzana poprzez obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.

Konstruktory

EMAPI.Router.VehicleParams

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.VehicleParams.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams.

Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
Klasa parametrów dróg odpowiedniego typu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Close