EMAPI.Router.RouteRepresentationSection

Klasa parametrów i reprezentacji odcinka (sekcji) wyznaczonej trasy pomiędzy dwoma punktami tej trasy.

Podsumowanie
EMAPI.Router.RouteRepresentationSectionKlasa parametrów i reprezentacji odcinka (sekcji) wyznaczonej trasy pomiędzy dwoma punktami tej trasy.
Pola
sectionFrom{String} Lokalizacja punktu startowego odcinka trasy.
sectionTo{String} Lokalizacja punktu końcowego odcinka trasy.
sectionCost{Float} Całkowity koszt danego odcinka przebytej trasy.
sectionDistance{Float} Całkowita długość danego odcinka trasy (w km).
sectionTime{String} Całkowity czas przejazdu odcinka trasy.
routeItems{EMAPI.ArrayObjects} Lista punktów charakterystycznych odcinka trasy (raport przebiegu trasy).
Konstruktory
EMAPI.Router.RouteRepresentationSectionKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.

Pola

sectionFrom

{String} Lokalizacja punktu startowego odcinka trasy.

sectionTo

{String} Lokalizacja punktu końcowego odcinka trasy.

sectionCost

{Float} Całkowity koszt danego odcinka przebytej trasy.

sectionDistance

{Float} Całkowita długość danego odcinka trasy (w km).

sectionTime

{String} Całkowity czas przejazdu odcinka trasy.

routeItems

{EMAPI.ArrayObjects} Lista punktów charakterystycznych odcinka trasy (raport przebiegu trasy).  Jest to tablica obiektów klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationItem zarządzana poprzez obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.

Konstruktory

EMAPI.Router.RouteRepresentationSection

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.RouteRepresentationSection.

Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
Klasa punktu charakterystycznego odcinka trasy (wpis w raporcie przebiegu trasy).
Close