EMAPI.Object.PolylineObject

Klasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Dziedziczy z

Podsumowanie
EMAPI.Object.PolylineObjectKlasa obiektów wieloliniowych (łamanych) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Pola
lonLat{Array(EMAPI.LonLat} Lista współrzędnych punktów łamanej.
labelAlign{String} Położenie pierwszego punktu łamanej względem etykiety z nazwą.
labelXOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
labelYOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 0).
stroke{Boolean} Informacja o widoczności linii łamanej na mapie (domyślnie true).
strokeColor{String} Heksadecymalny kolor linii łamanej (domyślnie #339933).
strokeOpacity{Integer} Poziom przezroczystości linii łamanej z zakresu 0-1 (domyślnie 1).
strokeWidth{Integer} Szerokość linii łamanej (domyślnie 3).
strokeLinecap{String} Styl zakończenia linii łamanej, jedna z wartości zbioru [butt | round | square] (domyślnie round).
strokeDashstyle{String} Styl linii łamanej, jedna z wartości zbioru [dot | dash | dashdot | longdash | longdashdot | solid] (domyślnie solid).
Konstruktory
EMAPI.Object.PolylineObjectKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.
setGeometryUstawia nowe współrzędne łamanej.

Pola

lonLat

{Array(EMAPI.LonLat} Lista współrzędnych punktów łamanej.

labelAlign

{String} Położenie pierwszego punktu łamanej względem etykiety z nazwą.  Pierwsza litera oznacza położenie w poziomie: “l”=lewa strona, “m”=środek, “r”=prawa strona, druga onacza położenie w pionie: “t”=góra, “m”=środek, “b”=dół (domyślnie mm).

labelXOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).

labelYOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 0).

stroke

{Boolean} Informacja o widoczności linii łamanej na mapie (domyślnie true).

strokeColor

{String} Heksadecymalny kolor linii łamanej (domyślnie #339933).

strokeOpacity

{Integer} Poziom przezroczystości linii łamanej z zakresu 0-1 (domyślnie 1).

strokeWidth

{Integer} Szerokość linii łamanej (domyślnie 3).

strokeLinecap

{String} Styl zakończenia linii łamanej, jedna z wartości zbioru [butt | round | square] (domyślnie round).

strokeDashstyle

{String} Styl linii łamanej, jedna z wartości zbioru [dot | dash | dashdot | longdash | longdashdot | solid] (domyślnie solid).

Konstruktory

EMAPI.Object.PolylineObject

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PolylineObject.

Parametry

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.
attributes{Object} Obiekt z atrybutami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolylineObject.

setGeometry

Ustawia nowe współrzędne łamanej.

Parametry

geometry{Array(EMAPI.LonLat} Lista nowych współrzędnych punktów łamanej.
Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Close