EMAPI.Object.PolygonObject

Klasa obiektów obszarowych (wielokątów) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.

Dziedziczy z

Podsumowanie
EMAPI.Object.PolygonObjectKlasa obiektów obszarowych (wielokątów) umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Pola
lonLat{Array(EMAPI.LonLat} Lista współrzędnych punktów wielokąta.
labelAlign{String} Położenie pierwszego punktu wielokąta względem etykiety z nazwą.
labelXOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).
labelYOffset{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 0).
Konstruktory
EMAPI.Object.PolygonObjectKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PolygonObject.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolygonObject.
setGeometryUstawia nowe współrzędne wielokąta.

Pola

lonLat

{Array(EMAPI.LonLat} Lista współrzędnych punktów wielokąta.

labelAlign

{String} Położenie pierwszego punktu wielokąta względem etykiety z nazwą.  Pierwsza litera oznacza położenie w poziomie: “l”=lewa strona, “m”=środek, “r”=prawa strona, druga onacza położenie w pionie: “t”=góra, “m”=środek, “b”=dół (domyślnie mm).

labelXOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie poziome etykiety z nazwą (domyślnie 0).

labelYOffset

{Integer} Dodatkowe przesunięcie pionowe etykiety z nazwą (domyślnie 0).

Konstruktory

EMAPI.Object.PolygonObject

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Object.PolygonObject.

Parametry

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.
attributes{Object} Obiekt z atrybutami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.Object.PolygonObject.

setGeometry

Ustawia nowe współrzędne wielokąta.

Parametry

geometry{Array(EMAPI.LonLat} Lista nowych współrzędnych punktów wielokąta.
Dodatkowa warstwa obiektów nakładana na mapę.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Klasa bazowa dla wszytkich obiektów umieszczanych na mapach w formie warstw typu {EMAPI.VectorLayer}.
Close