EMAPI.Pixel

Klasa reprezentująca punkt ekranowy.

Podsumowanie
EMAPI.PixelKlasa reprezentująca punkt ekranowy.
Pola
x{Float} Współrzędna x punktu.
y{Float} Współrzędna y punktu.
Konstruktory
EMAPI.PixelKonstruktor nowej instancji punktu ekranowego.
Funkcje
toStringZwraca współrzedne punktu w formie tekstowej.
cloneTworzy kopię punktu ekranowego.
equalsPorównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.
addTworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.
offsetTworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o współrzędne podanego punktu.

Pola

x

{Float} Współrzędna x punktu.

y

{Float} Współrzędna y punktu.

Konstruktory

EMAPI.Pixel

Konstruktor nowej instancji punktu ekranowego.

Parametry

x{Float} Współrzędna x punktu.
y{Float} Współrzędna y punktu.

Funkcje

toString

Zwraca współrzedne punktu w formie tekstowej.

Wynik

{String} Tekstowa reprezentacja obiektu EMAPI.Pixel (np.  “x=200.4,y=242.2”).

clone

Tworzy kopię punktu ekranowego.

Wynik

{EMAPI.Pixel} Nowy obiekt klasy EMAPI.Pixel z identycznymi współrzędnymi.

equals

Porównuje dwa punkty ekranowe, aktualny z przekazywanym w parametrze.

Parametry

px{EMAPI.Pixel} Punkt do porównania z aktualnym.

Wynik

{Boolean} Informacja czy punkty są identyczne.

add

Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o podane wartości.

Parametry

x{Float} Przesunięcie współrzędnej x.
y{Float} Przesunięcie współrzędnej y.

Wynik

{EMAPI.Pixel} Nowy przesunięty obiekt EMAPI.Pixel.

offset

Tworzy kopię punktu ekranowego ze współrzędnymi przesuniętymi o współrzędne podanego punktu.

Parametry

px{EMAPI.Pixel} Przesunięcie współrzędnych.

Wynik

{EMAPI.Pixel} Nowy przesunięty obiekt EMAPI.Pixel.

Konstruktor nowej instancji punktu ekranowego.
Close