EMAPI.ScriptObjects

Klasa odpowiedzialna za operacje na obiektach statycznych, pobieranie ich parametrów i wyszukiwanie.

Podsumowanie
EMAPI.ScriptObjectsKlasa odpowiedzialna za operacje na obiektach statycznych, pobieranie ich parametrów i wyszukiwanie.
Funkcje
getObjectCategoriesZwraca w formie wywołania funkcji wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.
getPOICategoriesZwraca w formie wywołania funkcji wszystkie parametry kategorii obiektów POI.
searchObjectsWyszukuje obiekty statyczne klienta.
searchPOIWyszukuje obiekty POI.

Funkcje

getObjectCategories

Zwraca w formie wywołania funkcji wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.  Dane przekazywane do podstawianej funkcji zawierają tablicę kategorii zawierających:

 • identyfikator kategorii (id)
 • nazwę kategorii (categoryName)
 • liczbę obiektów kategorii z podziałem na obiekty punktowe, liniowe i obszarowe (pointCount, lineCount, areaCount)
 • listę podkategorii zawierających identyfikator (id), nazwę (name), parametry wizualne obiektów (borderColor, borderOpacity, borderWidth, fillColor, fillOpacity, iconURL, height, width) i zakres powiększeń widoczności (zoomMin, zoomMax).

Parametry

callback{Function} Funkcja obsługi parametrów kategorii.

getPOICategories

Zwraca w formie wywołania funkcji wszystkie parametry kategorii obiektów POI.  Dane przekazywane do podstawianej funkcji zawierają tablicę kategorii zawierających:

 • identyfikator kategorii (id)
 • nazwę kategorii (categoryName)
 • liczbę obiektów kategorii z podziałem na obiekty punktowe, liniowe i obszarowe (pointCount, lineCount, areaCount)
 • listę podkategorii zawierających identyfikator (id), nazwę (name), parametry wizualne obiektów (borderColor, borderOpacity, borderWidth, fillColor, fillOpacity, iconURL, height, width) i zakres powiększeń widoczności (zoomMin, zoomMax).

Parametry

callback{Function} Funkcja obsługi parametrów kategorii.

searchObjects

Wyszukuje obiekty statyczne klienta.  Dane przekazywane do podstawianej w drugim parametrze funkcji zawierają listę znalezionych obiektów (searchObjectArray) zawierających:

 • identyfikator (id)
 • identyfikator podkategorii (subcategoryId)
 • miejscowość (city)
 • państwo (country)
 • kod pocztowy (zip)
 • ulica (street)
 • opis (description)
 • współrzędne geograficzne środka wyszukanego obiektu (lon, lat) (middlePoint.longitude, middlePoint.latitude, topLeft.longitude, topLeft.latitude, bottomRight.longitude, bottomRight.latitude)
 • kod błędu (result: 0 = ok, 1 = brak wyników, 2 = zbyt dużo wyników, zwrócono pierwsze 50)

Uwzględniane są wszystkie parametry przekazane do funkcji (koniunkcja warunków).

Parametry

categoryNames{String} Lista podkategorii, w których ma nastąpić wyszukiwanie (nazwy podkategorii oddzielone średnikami).
searchText{String} Szukana fraza określająca poszukiwane obiekty.  Wielkość liter nie ma znaczenia.
lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne punktu centralnego, względem którego następuje wyszukiwanie.
objectCount{Integer} Maksymalna liczba oczekiwanych wyników (nie może być większa niż 50).
queryRadius{Integer} Maksymalny promień wyszukiwania (w matrach).
objectIDs{String} Lista konkretnych identyfikatorów żądanych obiektów (identyfikatory oddzielone średnikami).
callback{Function} Funkcja obsługi wyników wyszukiwania.

searchPOI

Wyszukuje obiekty POI.  Dane przekazywane do podstawianej w drugim parametrze funkcji zawierają listę znalezionych obiektów (searchObjectArray) zawierających:

 • identyfikator (id)
 • identyfikator podkategorii (subcategoryId)
 • miejscowość (city)
 • państwo (country)
 • kod pocztowy (zip)
 • ulica (street)
 • opis (description)
 • współrzędne geograficzne środka wyszukanego obiektu (lon, lat) (middlePoint.longitude, middlePoint.latitude, topLeft.longitude, topLeft.latitude, bottomRight.longitude, bottomRight.latitude)
 • kod błędu (result: 0 = ok, 1 = brak wyników, 2 = zbyt dużo wyników, zwrócono pierwsze 50)

Uwzględniane są wszystkie parametry przekazane do funkcji (koniunkcja warunków).

Parametry

categoryNames{String} Lista podkategorii, w których ma nastąpić wyszukiwanie (nazwy podkategorii oddzielone średnikami).
searchText{String} Szukana fraza określająca poszukiwane obiekty.  Wielkość liter nie ma znaczenia.
lonLat{EMAPI.LonLat} Obiekt typu EMAPI.LonLat reprezentujący współrzędne geograficzne punktu centralnego, względem którego następuje wyszukiwanie.
objectCount{Integer} Maksymalna liczba oczekiwanych wyników (nie może być większa niż 50).
queryRadius{Integer} Maksymalny promień wyszukiwania (w matrach).
objectIDs{String} Lista konkretnych identyfikatorów żądanych obiektów (identyfikatory oddzielone średnikami).
callback{Function} Funkcja obsługi wyników wyszukiwania.
Klasa reprezentująca współrzędne geograficzne punktu w formie pary szerokości i długości geograficznej.
Close