EMAPI.CategoryObjects

Klasa odpowiedzialna za zarządzanie obiektami statycznymi.

Podsumowanie
EMAPI.CategoryObjectsKlasa odpowiedzialna za zarządzanie obiektami statycznymi.
Konstruktory
EMAPI.CategoryObjectsKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.CategoryObjects.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.CategoryObjects.
getPOICategoryZwraca wszystkie parametry kategorii obiektów POI.
getUserCategoryZwraca wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.
onCategoriesChangeFunkcja bezparametrowa wywoływana przy każdej zmienie zestawu aktualnie prezentowanych obiektów statycznych (domyślnie nie wykonuje żadnych czynności, sugerowane jest jej przedefiniowanie).
showCategoryWłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.
hideCategoryWyłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.

Konstruktory

EMAPI.CategoryObjects

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.CategoryObjects.

Parametry

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.CategoryObjects.

getPOICategory

Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów POI.

Wynik

{Array(Object)} Tablica zawierająca parametry kategorii.

getUserCategory

Zwraca wszystkie parametry kategorii obiektów statycznych klienta.

Wynik

{Array(Object)} Tablica zawierająca parametry kategorii.

onCategoriesChange

Funkcja bezparametrowa wywoływana przy każdej zmienie zestawu aktualnie prezentowanych obiektów statycznych (domyślnie nie wykonuje żadnych czynności, sugerowane jest jej przedefiniowanie).

showCategory

Włącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.

Parametry

id{Integer} Identyfikator kategorii obiektów.

hideCategory

Wyłącza widoczność wskazanej kategoriii obiektów na mapie.

Parametry

id{Integer} Identyfikator kategorii obiektów.
Close