EMAPI.ArrayObjects

Klasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.

Podsumowanie
EMAPI.ArrayObjectsKlasa pomocnicza do zarządzania tablicami obiektów JavaScript.
Pola
items{Array(Object)} Tablica obiektów.
Konstruktory
EMAPI.ArrayObjectsKonstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ArrayObjects.
Funkcje
destroyNiszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
addItemDodaje nowy element na koniec tablicy.
insertItemWstawia nowy element do tablicy.
setItemZmienia wartość elementu w tablicy.
removeItemUsuwa element z tablicy.
removeItemsUsuwa wszystkie elementy z tablicy.

Pola

items

{Array(Object)} Tablica obiektów.

Konstruktory

EMAPI.ArrayObjects

Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.ArrayObjects.

Parameters

objectType{String} Pełna nazwa klasy obiektów przechowywanych w tablicy.
options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami instancji klasy.

Funkcje

destroy

Niszczy obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.

addItem

Dodaje nowy element na koniec tablicy.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami dodawanego elementu.

insertItem

Wstawia nowy element do tablicy.

Parameters

options{Object} Obiekt z dodatkowymi parametrami dodawanego elementu.
index{Integer} Pozycja wstawianego elementu, 0 oznacza wstawienie na początek tablicy.

setItem

Zmienia wartość elementu w tablicy.

Parameters

options{Object} Obiekt z parametrami elementu.
index{Integer} Pozycja zmienianego elementu, 0 oznacza początek tablicy.

removeItem

Usuwa element z tablicy.

Parameters

index{Integer} Pozycja usuwanego elementu, 0 oznacza początek tablicy.

removeItems

Usuwa wszystkie elementy z tablicy.

Close